MĚSTEM POSEDLÍ

Z podstaty kontroverzní výstava, která ukáže výběrový koncentrát graffiti a street artu tak, jak ho zatím zná jen málokdo. Jazyk ulice se znamením vandalismu u nás poprvé zarezonuje v mezinárodní konfrontaci a prestižním galerijním prostoru. Výstava na jednom místě představí českou writerskou špičku, zástupce silných evropských scén jako jsou Německo, Francie, Nizozemsko Španělsko nebo Polsko, i americké legendy. Nebudou chybět POINT, PASTA ONER, BIOR, EPOS 257, MASKER, SMASH 137, HONET, DELTA, ZEDZ, REBEL INK, M-CITY, OBIC, POET 73, SPINO, TRON, XDOG, SWOON nebo HOW&NOSM. Objeví se tu silné individuality i skupinové projekty. Místo dostanou písmová klasika, velkoformátové obrazy, instalace, objekty, projekce, z akcí i odvrácená tvář graffiti - tagování a bombing. Piecy vytvořené speciálně pro tento projekt na zdi přímo v prostorách galerie vyhřeznou i na výrazná místa v Praze, mezi nimiž hraje klíčovou roli kultovní Nuselák. Atypickou výstavu doplní přednášky, prezentace, projekce a zdokumentuje katalog.

STUCK ON THE CITY

A controversial exhibition which will show a selection of graffiti and street art in a compressed form and very unusual context. For the first time this language of the street, with a stigma of vandalism, will be confronted internationally on the ground of a prestigious art gallery. The exhibition presents top Czech writers alongside artists from the strong European scenes, such as Germany, France, the Netherlands, Spain and Poland, as well as legends from the US. The list of featured artists includes POINT, PASTA ONER, BIOR, EPOS 257, MASKER, SMASH 137, HONET, DELTA, ZEDZ, REBEL INK, M-CITY, OBIC, POET 73, SPINO, TRON, XDOG, SWOON nebo HOW&NOSM and comprises both strong-minded individuals and collective projects. The styles will range from classic writing through to large-size paintings, installations, objects and projections and even the radical, dark side of graffiti – tagging and bombing – will not be left out. Pieces, created on the gallery's walls especially for this project, will burst out into the city and appear in several key spots in Prague, such as the iconic Nusle Bridge. This unusual exhibition will be accompanied by lectures, presentations, projections and a catalogue documenting the project. Stuck on the City – that’s illegal art in the legal

Mezinárodní výstava street artu a graffiti

The international exhibition of street art and graffiti

Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna
Mariánské náměstí 1/98, Praha 1
City Gallery Prague – Municipal Library
Mariánské náměstí 1/98, Prague